top of page

סדנה בנושא:

התנהלות פיננסית במשבר

עלות הסדנא

99 ש"ח

מחיר מיוחד לנרשמות כעת!

נושאי הסנדא

- ניהול תזרים מזומנים

- מענים מהמדינה

- אשראי בנקאי

- ניהול סיכונים

* ייתכנו שינויים בנושאים לפי הצורך

המרצים

- רואי חשבון המתמחים בעסקים קטנים ובינוניים

- מומחים פיננסיים נציגי בנקים

- נציגי חברות אשראי

4 מפגשים

המפגשים יערכו באמצעות ZOOM. משך כל מפגש כשעה ורבע

bottom of page