top of page

סדנה בנושא:
יציאה ממשבר

"הכל בנוי, יסודי, מקיף ומתוך השטח ממש! הלוואי עוד הרבה כמוהו. בהחלט רמה גבוהה. נכס לכל בעלת עסק"

על המרצה:

מנכ"ל ובעלים של חברת OPA-GLOBAL למתן ייעוץ עסקי ושרותי ניהול

מרצה:
עוז פלג

מגוון תאריכים

המפגשים יערכו באמצעות ZOOM, במשך שעה כל מפגש

4 מפגשים

99 ש"ח

מחיר מיוחד לנרשמות כעת!

עלות הסנדא

- יציאה מאיזור הנוחות והתמודדות עם משבר

- ניתוח SWOT 

- ניהול תכנית עבודה

- ניתוח מקרה

נושאי הסנדא:

* ייתכנו שינויים בנושאים לפי הצורך

bottom of page