top of page

השותפים לדרך

פעילות מנהיגות עסקית צעירה מושתתת על שיתופי פעולה אסטרטגיים וארוכי שנים. כיום שותפים לעשייה שלנו עשרות חברות עסקיות וגופי שלטון מקומי, ואנו תמיד מחפשים שותפים חדשים שישמשו השראה ויראו את הדרך למשתתפים בתכניות שלנו, מבני נוער בסיכון תעסוקתי ועד לבעלות ובעלי עסקים מאוכלוסיות יעד ברחבי הארץ וזאת במטרה לתת כלים לעולם התעסוקה.

 

בואו גם לקחת חלק בשינוי פני המשק הישראלי. כתבו אלינו:

תודה רבה! ההודעה נשלחה בהצלחה

Anchor 1

השותפים שלנו

bottom of page