top of page

תכנית אקו פיננסי

מטרת התכנית הינה פיתוח מיומנויות, כלים וחשיבה להתנהלות פיננסית נכונה בקרב התלמידים. ארגז כלים זה, יעודד חשיבה ביקורתית, יחזק את החשיבות להתנהלות פיננסית, יגביר מודעות להזדמנויות ולסיכונים וייתן לתלמידים תחושה כי הם יכולים לשלוט בעתידם.

על התוכנית

התכנית מציגה שילוב בין תיאוריה (מושגי יסוד בכלכלה וחינוך פיננסי) לבין התנסות מעשית במפגשי עיבוד. בנוסף, הקבוצה יוצאת ליום חשיפה חוויתי בעולם העסקי/פיננסי. בסיור התיאוריה תקבל מוחשיות, המושגים יתחברו לחיי היום יום.

זוהי הזדמנות לצייד את התלמידים בתכנים ובמיומנויות שיצטרפו אל ארגז הכלים החיוני לבוגר העתידי של מערכת החינוך.

בשנת הפעילות תשפ"ב:

בתי ספר

10

קבוצות

17

תלמידים

460

מבנה התכנית:

סדנאות מושגי יסוד בכלכלה והתנהלות פיננסית נכונה

5

מפגשי עיבוד ויצירת תובנות עמוקות בתחום

5

מפגש חשיפה חוויתי בשטח דרך ביקור בחברה/ארגון עסקי

1

לפרטים נוספים:

דגנית גילת - 

projects@ybl.org.il

Anchor 1
bottom of page