top of page

על מנהיגות עסקית צעירה

החזון שלנו

הארגון מנהיגות עסקית צעירה (חברה לתועלת הציבור) הוקם בשנת 2007 ופועל מזה כעשור לקידום שוויון הזדמנויות תעסוקתי בישראל. הארגון מסייע לאוכלוסיות יעד להשיג עצמאות כלכלית ואישית על ידי פיתוח מסוגלות תעסוקתית, הכשרות מקצועיות ואקדמיות, חונכות עם גופים במגזר הציבורי והעסקי ועוד באמצעות כלים לעולם התעסוקה.

 

מנהיגות עסקית צעירה פועל לפי מודל קולקטיב אימפקט (collective impact) - שיתוף פעולה רציף ומתמיד בין שלושת המגזרים: הציבורי, העסקי-פילנתרופי והשלישי. זירת הפעילות המרכזית שלנו הינה בני נוער וצעירים בסיכון, מתוך הבנה כי הם העתיד של החברה הישראלית. במקביל, הארגון עובד גם למען בעלות ובעלי עסקים קטנים ומגיע להישגים משמעותיים עם האוכלוסיה החרדית והערבית.

 

פעילות הארגון מושתתת על שיתופי פעולה אסטרטגיים וארוכי שנים עם גופי שלטון מקומי, חברות עסקיות מהמובילות במשק ותורמים פרטיים. מאז הקמת הארגון סייענו לאלפי אנשים לשנות את עתידם האישי והכלכלי - הצטרפו אלינו ויחד נסלול את הדרך לחברה טובה וחזקה יותר בישראל.

bottom of page