top of page

תוכנית "Beyond Dev"

תוכנית הסבה ושילוב אקדמאיים מהחברה הערבית בהייטק הישראלי.
התוכנית תתמקד במקצועות ה- QA ותכשיר את המשתתפים והמשתתפות לעבר אופק תעסוקתי מקצועית ואיכותי.

על התכנית

התכנית הינה שיתוף פעולה בין מנהיגות עסקית צעירה לבין קרן פורטלנד ואשכול שרון ובשיתוף רשות החדשנות, ותוכננה יחד עם חברות עסקיות מובילות במשק הישראלי. שיתוף הפעולה עם החברות העסקיות נמצא בבסיס התכנית אשר לוקחות חלק בתכנון, בהכשרה ובשילובם של הבוגרים. התכנית שואפת לשלב כ- 150 עובדים בשנתיים הראשונות ועוד 120 בכל שנה לאחר מכן.

השאירו פרטים

Anchor 2

מרכיבי התכנית:

עבודה מובטחת למסיימים בהצלחה

ליווי אישי צמוד

הכשרה מקצועית

המסיימים בהצלחה, ולאחר שעמדו במחויבויות התכנית, ישולבו בחברות מובילות בתעשייה עתירת הידע.

במהלך ההכשרה, ולאחר שיילובם של המסיימים בהצלחה, יינתן ליווי למשתתפים במטרה לסייע להם בכניסה נכונה וטובה לעבודה.

הכשרה מקצועית קצרה במשך 3-4 חודשים בה ירכשו המשתתפים את הידע והכלים הנדרשים להשתלב בתעשייה בתפקידי QA.

דרישות:

מוטיבציה גבוהה להשתלב בהייטק

עלות הכשרה מסובסדת

התחייבות להכשרה

לוגו רשות החדשנות
לוגו אשכול שרון
לוגו מנהיגות עסקית צעירה
לוגו קרן פורטלנד חדש
bottom of page