top of page

מנווטים להצלחה

הגיל המכריע לפיתוח תמונת עתיד הוא גיל ההתבגרות. הכוונה מותאמת ומובנית של צעירים לקראת בניית מסלול קריירה ופיתוח מיומנויות, הינה בעלת חשיבות מכרעת בשלב התפתחותי זה.

אנו מזמינים אותכם להצטרף לעשרות המסגרות בהן עוברות סדנאות אלו ולצייד את התלמידים שלכם בכלים משמעותיים לעתידם.

על הסדנאות

ניסיון רב, לצד דרישה מהשטח, הובילו אותנו לפתח סדנאות פרקטיות ממוקדות של הכנה לתעסוקה. הרכב סדנאות מקוצרות אלו מותאם לכל מסגרת בה הן מועברות וזאת על מנת לייצר חליפה מותאמת אישית עבור התלמידים והתלמידות.

בין הסדנאות:

צ'ק אין לתעסוקה

קורות חיים, ראיון עבודה, מרכזי הערכה

%D7%A6%D7%A7%20%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%

שוק התעסוקה בישראל

פילוח, מיפוי והזדמנויות

Web__28130_29_edited.png

לחשוב מחוץ לקופסא

סדנת חשיבה יצירתית

תמונה של נורה

"לו הייתי רוטשילד.."

התנהלות פיננסית נכונה

שק כסף אייון.png
Anchor 1
bottom of page