top of page
background

הזכות להתקדם, הכלים להצליח

מנהיגות עסקית צעירה

ארגון מנהיגות עסקית צעירה פועל מזה כעשור לקידום שוויון הזדמנויות תעסוקתי בישראל. 

אנחנו מאמינים כי לכולם מגיעה הזכות להתקדם ולהצליח. שאיפתנו היא לצמצם את הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל באמצעות הקניית כלים מעולם העסקים והיזמות. יחד עם שותפינו במגזר הציבורי והעסקי, אנו מפעילים תוכניות הכשרה וחונכות למגוון אוכלוסיות הנמצאות בסיכון תעסוקתי, בדגש על בני נוער וצעירים. מאז הקמת הארגון ב-2007 סייענו לאלפי אנשים לשנות את עתידם האישי והכלכלי - הצטרפו אלינו ויחד נסלול את הדרך לחברה טובה וחזקה יותר. 

Anchor 1

80

חברות עסקיות וגופי שלטון מקומי שותפים לעשייה

500

יזמים ובעלי עסקים השתתפו בקורסים שלנו

2000

בני נוער בוגרי התוכניות השנתיות שלנו

התוכניות שלנו

Beyond Dev

תכנית הכשרה והשמה להסבה ושילוב של אקדמאים מהחברה הערבית בהייטק

התכנית הינה שיתוף פעולה בין מנהיגות עסקית צעירה לבין קרן פורטלנד ואשכול שרון ובשיתוף רשות החדשנות, ותוכננה יחד עם חברות עסקיות מובילות במשק הישראלי. שיתוף הפעולה עם החברות העסקיות נמצא בבסיס התכנית אשר לוקחות חלק בתכנון, בהכשרה ובהשמתם של הבוגרים. התכנית שואפת לבצע השמה של כ- 150 עובדים בשנתיים הראשונות ועוד 120 בכל שנה לאחר מכן.

עתיד לעסקים 

תכנית הכשרה עסקית ואקדמית

ליזמים ובעלי עסקים

התכנית מכשירה מדי שנה כ-150 בעלות ובעלי עסקים קטנים למען מינוף והרחבת פעילותם העסקית. המשתתפים מקבלים הכשרה אקדמית וכלים פרקטיים בתחומי הניהול העסקי. בזכות פיתוח העסקים של המשתתפים, נוצרים עוד ועוד מקומות עבודה חדשים במשק הישראלי והעסקים גדלים.

עתיד לנוער

תכנית הכשרה
ומנטורינג לבני נוער

תכנית עתיד לנוער מכשירה מדי שנה מאות בני נוער בסיכון תעסוקתי להשתלבות אופטימלית בעולם התעסוקה. בני הנוער המשתתפים בתכנית זוכים במיומנויות כניסה לשוק התעסוקה, בהקמת מיזם ובהכשרה מקצועית, המעניקה בידם אפשרות להשתלב בעבודה אטרקטיבית. ההכשרות מועברות בשיתוף חברות מובילות במשק.

השותפים שלנו

עתיד לנוער 2
עתיד לעסקים 3
BD 1
שותפים לעתיד 2
CSM 1
עתיד לנוער 3
עתיד לעסקים 4
שותפים לעתיד 1
BD 2
עתיד לעסקים 2
עתיד לנוער 1
עתיד לעסקים 1
עתיד לנוער 4
bottom of page